1. Danh hiệu Sao VIDA là gì?
 
Trả lời: Danh hiệu Sao VIDA (sau đây gọi tắt là Danh hiệu) được Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (sau đây gọi tắt là VIDA) là giải thưởng dành riêng cho doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ số, được gọi tắt là Sao VIDA, tên tiếng Anh là VIDASTAR. Danh hiệu có mục đích:
 
2. Làm sao tôi có thể biết được tôi đã đăng kí thành công?
 
Trả lời: Sau khi mở tài khoản thành công tại http://vidastar.org/dang-ky .BTC sẽ gửi mail xác nhận thành công đến email bạn đã dùng để đăng kí.
 
3. Một doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia nhiều đề cử được không?
 
Trả lời: Được. Doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều sản phẩm/dịch vụ tham gia vào cùng 1 nhóm/lĩnh vực hoặc nhiều nhóm/lĩnh vực. Thông tin về các nhóm, lĩnh vực cụ thể vui lòng xem tại: http://vidastar.org/doi-tuong-tham-gia
 
4. Một sản phẩm/giải pháp/dịch vụ có thể đăng ký vào nhiều nhóm/lĩnh vực hay không?
 
Trả lời: Hoàn toàn được, 01 sản phẩm/dịch vụ có thể đề cử vào nhiều nhóm/lĩnh vực khác nhau. Thông tin về các nhóm, lĩnh vực cụ thể vui lòng xem tại: http://vidastar.org/doi-tuong-tham-gia
 
5. Lịch trình cụ thể của Sao VIDA 2020 như thế nào?
 
Trả lời: Lịch cụ thể chương trình Bình chọn Danh hiệu Sao VIDA 2020 như sau:
 
- Vòng sơ loại: 15/10/2020 - 10/11/2020. Chọn ra những hồ sơ hợp lệ
 
- Vòng sơ tuyển: 12/11/2020 - 20/11/2020. Hội đồng bình chọn sẽ dựa theo tiêu chí để tiền hành chọn lọc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng
 
- Vòng thẩm đinh: 25/11/2020 – 30/11/2020.  Hội đồng giám khảo căn cứ tiêu chí chấm điểm tiến hành thẩm định, xác minh trực tiếp từng doanh nghiệp, sản phẩm, cá nhân, … theo quy chế, tiêu chuẩn và tiêu chí của Danh hiệu.
 
- Bình chọn chung khảo: 03/12/2020 - 09/11/2020. Xác định các hồ sơ và xếp loại giải theo tiêu chí và quy chế giải thưởng
 
- Trao giải: 15/12/2020
 
- Chương trình truyền thông: Tháng 11 – 6/2021. Quảng bá sản phẩm đạt Danh hiệu Sao VIDA
 
Hoặc xem tại: http://vidastar.org/
 
Thời gian nhận hồ sơ: từ nay đến hết 0x/x/2020.
 
6. Có giới hạn số lượng sản phẩm/ dịch vụ được trao Danh hiệu Sao VIDA không?
 
Trả lời: Không. Chương trình Danh hiệu Sao VIDA được tổ chức nhằm vinh danh những sản phẩm/dịch vụ công nghệ trong Nông nghiệp chất lượng, có tính cạnh tranh cao và đem lại giá trị cho cộng đồng. Sản phẩm/dịch vụ đăng ký tham gia Sao VIDA phải trải qua các vòng: Sơ loại hồ sơ; thuyết trình và Bình chọn chung tuyển, do Hội đồng Giám khảo đánh giá là lựa chọn dựa trên các tiêu chí được nêu tại: http://vidastar.org/tieu-chi-chung Tất các sản phẩm/dịch vụ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên thì sẽ được trao Danh hiệu Sao VIDA.
 
7. Tham gia Sao VIDA có mất phí không?
 
Trả lời: Đăng ký tham gia chương trình không phải đóng phí. Chỉ khi sản phẩm/giải pháp/dịch vụ được bình chọn đạt Danh hiệu Sao VIDA thì mới phải đóng kinh phí truyền thông, quảng bá cho SP/GP/DV đó trong năm đạt Danh hiệu. Mức phí căn cứ vào doanh thu và lĩnh vực của sản phẩm/giải pháp/dịch vụ đạt Danh hiệu Sao VIDA. Chi tiết có thể xem tại http://vidastar.org/kinh-phi
 
8. Khi nào kết quả được thông báo?
 
Trả lời: Sau vòng Bình chọn Chung tuyển (dự kiến 11/2020) Ban tổ chức sẽ liên hệ và thông báo kết quả cho từng đơn vị có đề cử tham gia chương trình. Lễ Công bố và trao Danh hiệu Sao VIDA được phát sóng trực tiếp trên truyền hình dự kiến vào ngày 11/2020.
 
9. Sản phẩm, giải pháp / Dịch vụ đã từng đạt Danh hiệu Sao VIDA các năm trước có tiếp tục được tham gia đề cử trong các năm sau hay không?
 
Trả lời: Các sản phẩm đã từng đạt Danh hiệu Sao VIDA vẫn có thể tiếp tục tham gia đề cử nếu vẫn đáp ứng được với các tiêu chí đánh giá mà Ban tổ chức đưa ra trong năm đó.
 
10. Các hoạt động truyền thông hậu kỳ gồm những hoạt động gì, kéo dài bao lâu?
 
Trả lời: Các Sản phẩm/Dịch vụ đạt Danh hiệu Sao VIDA sẽ được nhận CUP và Giấy chứng nhận tại buổi truyền hình trực tiếp Lễ công bố và Trao Danh hiệu Sao VIDA dự kiến cuối tháng 11/2020. Các Doanh nghiệp có Sản phẩm/Dịch vụ đạt Danh hiệu Sao VIDA được quyền khai thác thương mại biểu trưng Sao VIDA đi cùng sản phẩm, dịch vụ (SP, DV) được công nhận danh hiệu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị. Được quyền mang logo Sao VIDA trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.
 
Đồng thời được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao VIDA liên tục xuyên suốt năm. Chi tiết vui lòng xem tại http://vidastar.org/quyen-loi-khi-dat-danh-hieu
 
11. Sản phẩm, giải pháp/ Dịch vụ của công ty có trụ sở ở Việt Nam nhưng vốn đầu tư nước ngoài thì có được tham gia đề cử không?
 
Trả lời: Vẫn được phép tham gia, tuy nhiên phải có chứng minh sản phẩm/giải pháp đề cử thuộc quyền sở hữu của đơn vị mình và  có chứng nhận bản quyền.
 
12. Công ty nước ngoài không có chi nhánh hay trụ sở ở Việt Nam có quyền gửi sản phẩm/dịch vụ về Việt Nam để tham gia chương trình không?
 
Trả lời: Không, vì đây là chương  trình bình chọn và vinh danh sách sản phẩm/dịch vụ của Việt Nam.
 
13. Nếu không đóng kinh phí truyền thông tôi có được tham gia chương trình không?
 
Trả lời: Theo Quy chế của Chương trình Bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao VIDA, việc đóng kinh phí truyền thông khi được nhận Danh hiệu là bắt buộc. Doanh nghiệp nghiên cứu đầy đủ các thông tin trước khi đăng ký. Khi đã đồng ý tham gia chương trình, doanh nghiệp phải cam kết tuân theo các quy định của Ban tổ chức. Ban tổ chức có thể đình chỉ hoặc tước bỏ Danh hiệu của đề cử nếu Doanh nghiệp không tuân thủ đúng các quy định này. Chi tiết về Quy chế của chương trình xem tại link: http://vidastar.org/quy-che
 
14. Sản phẩm/Dịch vụ của công ty tôi chưa có giấy bản quyền có được tham gia chương trình không?
 
Trả lời: Có, nhưng công ty phải cam kết bằng văn bản về việc sản phẩm/dịch vụ đó do chính đơn vị mình phát triển, đồng thời đưa kế hoạch về việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm/dịch vụ của đơn vị mình. Công ty phải gửi lại BTC giấy chứng nhận bản quyền ngay khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp.
 
15. Tiêu chí chấm điểm gồm những gì?
 
Các tiêu chí để đánh giá, bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao VIDA năm 2020 được xây dựng riêng cho từng loại đối tượng tham gia bình chọn, bao gồm các tiêu chí đánh giá trực tiếp đối với sản phẩm, dịch vụ, các tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, tổ chức là chủ sở hữu của sản phẩm, dịch vụ đăng ký bình chọn để đảm bảo sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ được công nhận danh hiệu Sao VIDA, cụ thể xem tại  http://vidastar.org/tieu-chi-chung 
 
Các sản phẩm/dịch vụ để cử tại vòng thuyết trình được chấm điểm theo từng nhóm tiêu chí cụ thể xem tại  http://vidastar.org/bang-cham-diem