Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia

HƯỚNG DẪN MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DANH HIỆU SAO VIDA 2020

Danh hiệu Sao VIDA được trao tặng thuộc 04 nhóm đối tượng sau:

Nhóm 1: Doanh nghiệp nông nghiệp số tiêu biểu: dành cho các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công với mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ số hóa

Nhóm 2: Những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển nền nông nghiệp số của VIDA nói riêng và của nông nghiệp Việt Nam nói chung (không nằm trong điều kiện là thành viên của VIDA)

Nhóm 3: Sản phẩm nông nghiệp số tiêu biểu: dành cho các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản và chăn nuôi chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và có sử dụng công nghệ số hóa trong quá trình sản xuất

Nhóm 4: Giải pháp, dịch vụ nông nghiệp số tiêu biểu: dành cho giải pháp, dịch vụ,có ứng dụng công nghệ mới (blockchain, AI,…) của cuộc CMCN 4.0, mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

1. Tiêu chuẩn chung:

Đối với nhóm đối tượng 1, 3, 4:

- Là doanh nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.

- Đơn vị đăng ký tham gia chương trình là doanh nghiệp, tổ chức, startup hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ số, có uy tín, chất lượng được các thị trường trong nước và quốc tế tin dùng, mang lại lợi ích thiết thực cho nền nông nghiệp Việt Nam và mục tiêu một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng số.

Đối với nhóm đối tượng 2

Là cá nhân không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian thi hành án, bị điều tra hoặc truy tố, …, có uy tín thấp, ảnh hưởng dư luận tiêu cực trong quá trình sản xuất, kinh doanh.  

2. Tiêu chuẩn cụ thể :

Đối với nhóm đối tượng 1, 3, 4:

Ngoài những tiêu chuẩn chung nêu trên đối tượng được nhận Danh hiệu Sao VIDA phải thật sự là những doanh nghiệp, tổ chức, giải pháp dịch vụ tiêu biểu trong cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam theo các tiêu chuẩn được cụ thể như sau:

- Có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ phù hợp vào quá trình chuyển đổi số trong quản lý điều hành, đâu tư sản xuất, tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp thành công, tích cực tham gia công tác Hội, vì mục tiêu phát triển cộng đồng, được quy định rõ trong bộ tiêu chí đánh giá giải thưởng.

- Là doanh nghiệp có uy tín, sản phẩm có thương hiệu không trong tình trạng tranh chấp hoặc/và các vấn đề pháp lý không rõ ràng, đã đăng ký sở hữu trí tuệ, là sản phẩm/thương hiệu hoàn thiện đã và đang lưu hành trên thị trường được người tiêu dùng tin dùng và đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, dịch vụ.  

Danh hiệu không hạn chế những sản doanh nghiệp, thương hiệu đã được nhận những giải thưởng khác trước đây.

- Có lịch sử cống hiến, đóng góp trách nhiệm xã hội là một lợi thế.

Đối với nhóm đối tượng 2:

- Có thành tích xuất sắc cho nền nông nghiệp nước nhà, đặc biệt là những đóng góp thiết thực vì mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam trên nền tảng số.

- Có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam

- Không hạn chế độ tuổi