HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Long

Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Giảng viên khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Tổng thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam

Ông Võ Trí Thành

Chuyên gia kinh tế, Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương

Ông Nguyễn Quốc Toản

Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

Ông Nguyễn Đức Tùng

Giám đốc Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển Kinh tế Tư nhân, Tổng thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Thạch

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam