Quyền lợi khi đạt danh hiệu

Quyền lợi khi đạt danh hiệu

QUYỀN LỢI CỦA ĐƠN VỊ CÓ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU

  1. Được nhận Cup Sao VIDA và Giấy chứng nhận Danh hiệu như Điều 8 (điều lệ Danh hiệu)
  2. Tham gia làm thành viên hội đồng xây dựng Thương hiệu Nông sản Quốc gia Việt Nam.
  3. Được hỗ trợ truyền thông, tư vấn, đào tạo nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng cơ hội kết nối tới các thị trường toàn cầu.
  4. Xem xét giới thiệu nhận các giải thưởng khác của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và của các tổ chức trong nước và quốc tế khác;
  5. Được tham gia các hoạt động xúc tiến, đối ngoại của Hiệp hội như: hoạt động Xúc tiến thương mại, Đối thoại chính sách, Hợp tác quốc tế, kết nối cung cầu, triển lãm,
  6. Được quyền khai thác thương mại biểu trưng Sao VIDA đi cùng sản phẩm, dịch vụ được công nhận danh hiệu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
  7. Được quyền mang logo Sao VIDA trong giao diện, tài liệu giới thiệu và/hoặc trên bao bì sản phẩm, dịch vụ.
  8. Được tham gia và thụ hưởng các lợi ích từ Chương trình truyền thông Sao VIDA. Đây là chương trình quảng bá thiết kế riêng cho các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao VIDA, với các hoạt động liên tục trong năm.