Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Biography

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Tiểu sử

Trương Gia Bình (sinh năm 1956) là một doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT. Ngoài ra ông còn là phó giáo sư (1991), tiến sĩ (1982), từng là trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị Đại học FPT, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng các nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (1998-2005), Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam(2019-nay), Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (2017-nay).