Ông Nguyễn Đức Tùng

Giám đốc Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển Kinh tế Tư nhân, Tổng thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Tùng

Giám đốc Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển Kinh tế Tư nhân, Tổng thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Biography

Ông Nguyễn Đức Tùng

Giám đốc Văn phòng Ban nghiên cứu phát triển Kinh tế Tư nhân, Tổng thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Tiểu sử